Blogg

Morten Krogvold skriver om ting som inspirerer ham og egne bilder.

Roman Vishniac: The only flowers of her youth

 
 
The only flowers of her youth  av Roman Vishniac

The only flowers of her youth av Roman Vishniac

 
 

Dette gripende bildet fra 1938 av lille Sara ble publisert i Life Magazine første gang i 1944. I forordet til boken A Vanished World skriver nobelprisvinneren Elie Wiesel:

One picture is worth a thousand words – or is it? In most cases, I would say: no, a poet’s word is worth at least a thousand pictures. But then I would have to admit that Roman Vishniac is a special case.

Per Torgersen skrev vakkert om dette bildet i festskriftet til Leif Preus’ 80-årsdag: «Vi teller til seks millioner og til hundre tusen og til null. For når vi ikke engang kan fatte hva som skjedde med én, hvordan kan vi da fatte at seks millioner mennesker ble utslettet utelukkende på grunn av sin avstamning? Da bildet ble tatt, var Sara ti år gammel. Om hun hadde fått leve, ville hun ha vært åttifemårsjubilant i år, og kanskje også vært mor, bestemor og oldemor.»

Roman Vishniac skrev selv: «The girl in the photograph with the flower on the wall was a pretty, sweet girl, but very unhappy because she had to spend the winter in bed. You see, it would have been foolish to buy shoes for a little girl when the money was so important for buying food or for buying shoes for those members of the family who could earn money. Her considerate father made paintings of flowers on the wall so that her winter in bed would be more pleasant. And these were the only flowers of her youth.»

«When I returned to the site of her home after the war, the home was no more, and there was no Sara.»

Far og mor abonnerte på Life Magazine. Far viste meg Vishniacs bilde og leste teksten for meg da jeg lå på sykehus som åtteåring. Var det grunnen til at jeg ble fotograf?

Vil du vite mer?

Du får tak i Roman Vishniacs A vanished world på Amazon.
International center of photography: The Roman Vishniac archive and collection