frans-widerberg-painter-1983-photo-morten-krogvold.jpg

Bilder

Morten Krogvold tar bilder han liker, og han tar dem for seg selv. Han er overbevist om at vi alle er en del av et menneskelig fellesskap – han fotograferer for den delen av seg som også er en del av andre.

 

Portfolio

Jeg tar bilder jeg liker, og jeg tar dem for meg selv. Jeg er overbevist om at vi alle er en del av et menneskelig fellesskap – jeg fotograferer for den delen av meg selv som også er en del av andre.

Fotografi er å vise tid. Et fotografi er det eneste som er igjen etter oss når vi er borte. Å skape et fotografi er å knytte en forbindelse til et annet menneskes dødelighet, sårbarhet og ubestandighet. Nettopp ved å isolere og fryse øyeblikket blir fotografiet vitne til tidens ubønnhørlige gang.

Jeg forsøker å fotografere min egen livserfaring. For meg er ikke poenget hvor «attraktivt» motivet er, men hvordan det avsløres av lyset. Et fotografi skal ikke være en avbildning av motivet, men fremkalle en følelsesmessig reaksjon i betrakteren.

 

Portretter

Et godt portrett skildrer et møte mellom to krefter. Spenningen jeg opplever under en portrettfotografering
kan ikke sammenlignes med noe annet.

 

Stille lys

Tid er det sentrale tema i mine fotografier. Jeg er opptatt av å fotografere det evigvarende, ikke det moderne eller tidsriktige.

Kvinner CARE

I perioden år 2000 til 2006 reiste jeg på kryss og tvers i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa for å skildre kvinner og deres livssituasjon.

 

Fotografier 1977–2017

Se en presentasjon av bildene mine til musikk fra Celadon av Maja S. K. Ratkje.