Blogg

Morten Krogvold skriver om ting som inspirerer ham og egne bilder.

Fotograf Heinrich Kühn (1866–1944)

 
 
«Lotte, Hans og Walter Kühn leker ved vannet» av Heinrich Kühn

«Lotte, Hans og Walter Kühn leker ved vannet» av Heinrich Kühn

 
 

Heinrich Kühn var en av Europas betydeligste fotografer i begynnelsen av det 20. århundre. Han produserte en rekke fremragende bilder, og han utviklet gummitrykkteknikken, som ble mye brukt fra 1894 til rundt 1920. Denne perioden er kjent som piktorialismen – en retning innen fotografiet som søkte å heve fotografiet til kunst ved å hente inspirasjon fra malerkunsten.

Bildene hans er vakre og maleriske, og en rekke av detaljene vi ser i bilder i dag er utelatt. Dette er både et resultat av opptaksteknikken – han brukte et enkelt bløtt-tegnende objektiv – og av selve gummitrykkteknikken.

Kühn hevdet at fotografen sto overfor en nesten umulig oppgave: overføringen av naturens dimensjoner til et flatt bilde. Det var viktig for Kühn å fjerne mange detaljer. Motivet ble jo laget i et lite format i forhold til naturens uendelighet.

Kühns bilder preges av en vidunderlig ro og verdighet. De viser mennesker som tar seg tid til å bli fotografert, og en fotograf som bruker tiden.

Bildene viser oss også en periode da fotografering var så komplisert og tidkrevende at man arbeidet lenge og vel før man dristet seg til å trykke på utløseren. Det man tapte på spontanitet, vant man på posering, verdighet og ro. Et tankekors i dagens knipsetid.

Jeg ble introdusert for Heinrich Kühn av norsk fotografis pioner Leif Preus. Hans foredrag i Horten på sytti-åtti-tallet har satt dype spor for min generasjons fotografer.

Vil du vite mer?

Boka Heinrich Kuhn: The Perfect Photograph får du tak i på Amazon.com
Les mer om gummitrykkteknikken på preusmuseum.no