Blogg

Morten Krogvold skriver om ting som inspirerer ham og egne bilder.

Fotografen John Olav Riise

 
 
John Olav Riises  Fru Magne Flem , 1957

John Olav Riises Fru Magne Flem, 1957

 
 

John Olav Riise ble født på Hareid, en øy utenfor Ålesund, i 1885. Han hadde elleve søsken. Familien var kunstnerisk, alle spilte musikk. Moren døde tidlig. Faren Rasofiel (for et navn!) måtte altså ta seg av tolv barn alene. Han var en dyktig amatørmaler og drømte å bli kunstner. Med foreldreansvar og bosted i periferien, var det en umulig oppgave.

John Olav skaffet seg et storformatkamera i 1912 – det brukte han hele livet. Han studerte også ved musikkkonservatoriet i Bergen – for en begavelse!

Riise stilte ut flere steder i Europa – Paris, London og Brüssel. Hans fotografier er et resultat av et kunstnerisk og teknisk mesterskap. Ved kombinasjon av flere negativer i ett bilde samt håndkolorering, laget han bilder som vakte oppsikt. Studerer man bildene, finner man spor av modernisme i hans bruk av lys og skygge – og man ser også innslag av ekspresjonisme, surrealisme, kubisme og «malerisk» soft fokus. Ingen fotograf har brukt elementer fra kunstens verden som Riise. Han er i klasse med Man Ray!

Vil du vite mer?

Anbefalt litteratur: John Olav Riise Fotografier. Katalog, Henie Onstad kunstsenter, 2006.
Eva Klerck Gange: John Riise: En idehistorisk vurdering. Oslo, 1992