Blogg

Morten Krogvold skriver om ting som inspirerer ham og egne bilder.

Fotografen Louis Jacques Mandé Daguerre

 
 
«Utsikt over Pont Neuf» av Louis Jacques Mandé Daguerre

«Utsikt over Pont Neuf» av Louis Jacques Mandé Daguerre

 
 

«Endelig kunne jeg med egne øyne beskue denne utrolige og beundringsverdige oppfinnelse, ta i den med egne hender. Selv de største mestres tegnekunst har aldri noensinde skapt noe lignende. Tenk at det er solen selv som grunnlegger en ny kunstart. Det er ikke lengre menneskets usikre øyne og den skjelvende hånd som avbilder omverdens skiftende scenerier. Det er ikke lenger nødvendig å være tre dager på et sted for å kunne tegne et motiv skikkelig. Undret skjer på et øyeblikk, lynsnart som tanken, med lysstrålenes hastighet. Forestill dere et speil som kan bevare og gjengi inntrykkene av alle ting som speiler seg i det, så får dere en forestilling om daguerreotypiens vesen.»

Disse ord skriver seg fra et begeistret vitne til de scener som utspilte seg i Paris i 1839, da den franske maler og fotograf Louis Jacques Mandé Daguerres metode for å fremkalle et bilde på en lysømfintlig eksponert metallplate ble offentliggjort.

Og selv om begeistringen den gang kanskje var noe i overkant i forhold til daguerreotypiens temmelig begrensede muligheter – det måtte timelange eksponeringstider til, og det var umulige å ta kopier, billedplaten var et engangsfenomen – så var det likevel et resultat av hundre års tankearbeid og forsøk.

Dette var starten, selv om Joseph Nicéphore Niépce var tidligere ute. Daguerres kunst spredte seg lik en mani.

Jeg ser på bildet av Pont Neuf, unnfanget rundt 1839. Hundre år før annen verdenskrig. For 14 dager siden sto jeg på samme sted.

Omkring 150 år etter at dette bildet ble eksponert, pakket den amerikanske kunstneren Christo inn Pont Neuf etter mange års forhandlinger med franske myndigheter. Så mye har skjedd – magien i kunsten fortsetter. For et privilegium å få følge med på det!

Vil du vite mer?

Les om Louis Jacques Mandé Daguerre på metmuseum.org
Les mer om «The Pont Neuf Wrapped» – da Christo and Jeanne-Claude pakket inn Pont Neuf